Sandmarkgrenda

Foto: Kåre Sandmark med Dji mavic air

03. juli 2018

Sandmarkvegen  enkelte av disse sto i faresonen for å bli revet når statlige overmakter tar kommunestyringen og bestemmer hvor den nye veien skal gå. Heldig vis så er disse berget i 1. omgang.  Gjenstår å se hva Nye Veier klarer å holde sine lovnader :

Ingen økning i støyen hverken i byggeperioden eller etter ferdig vei. Regner med at politikerne som bøyde av følger opp dette.

Desverre så faller denne gården til grus av beslutningen.
Nedover Korntrøberget mot Sannan med Hommelvikbukta i enden.