Haagenstad med Lundlia

Haagenstad gård før starten på e-6 utvidelsen til 4 felt motorvei. Eierne valgte selv å bo i husene noe som skapte utfordringer under byggestart. Mye var ikke klarert FØR anleggsstart legger noen bilder her under arbeidets gang.

11. juli 2018