Lia i Hommelvik

Lia i Hommelvik med utsikten mot Hommelvik Østre. Viser også utsikten til Hommelvik fra Larsenbakken.
Vi ser også ned Larsenbakken og bebyggelsen på sidene også et bilde inn mot Sandmarka før utvidelsen av motorveien.

24. april 2020