Industriområdet Sveberg

Foto: Kåre Sandmark med Dji mavic air

9. juli 2020

Bildet Over viser Nortura sitt anlegg med fryselageret i front.

Ingen ting å si på utsikten og beliggenheten til industriområdet.
Flere er under bygging Abrahallen i bakgrunnen
Ettablerte bedrifter med bygget etter Malvik Kommunale E-Verk
Nyere bygninger og veikonsept som blir utvidet til 4 kjørebaner, store avkjørsler o.l.
Mere industriområde «Sekkhølet»
Under bygging i «Sekkhølet»
Ferdige og nesten ferdig, vestlig ende av «Sekkhølet» mot Stav