Informasjon

Fotografering med Drone er underlagt de samme restriksjoner

Fotografering med Drone er underlagt de samme restriksjoner som vanlig fotografering. Det ene er hva man tar bilde av og hva man bruker det til. Ta direktekontakt hvis man er i tvil.  Kort sammendrag ingen skal gjenkjennes via ansikt o.l. uten spesiell godkjennelse.  (selvfølgelig så kan noen ta kjensel på seg selv). Er det noe som er passert ved en glipp, ta kontakt.

Det andre er den som styrer dronen må være registrert hos Luftfartsverket med nødvendige kunnskap.

Godkjente drone opperatører

  • Utdrag fra siden til Luftfartsverket.

Fem hovedregler

  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Lurer man på om man kan fly

Lurer man på om man kan fly så skal man ha sjekket ut, Den er utstyrt med varsler og nektes «Take Off» hvis man er på ikke godkjent plass.

Trøndelag

Kart

Dronen skal også være utstyrt med «Return to Home» ved miste av dekning eller lite strøm på batteriet. (Den tar da over kontrollen selv)

Alle flygninger blir logget

Alle flygninger blir logget i «Flight Record» som må legges fram ved anmodning fra offentlig myndighet. Her vises kart, Dato, sted, Distance, Flytid, Max høyde, hvor foto, hvor video(tid), fart og høyde på hele turen. Samt GPS koordinatene til en hver tid.