Stavsjø-tunell til Storsand

Bildet over er fra 09.07.2020 og er fra «Sparkjøp»

Her er bilder fra denne strekningen. Utvikling over tid. Dette viser hvordan det var FØR utvidelse av veien. Dette er ikke historie i dag, men blir det over tid.

Bilder fra 9. juli 2020

Tunnelinnslaget på vestre side av Stavsjøfjellet gjøres klart for en ny salve. 25. januar 2021. Her kommer brakkerigger og mye utstyr.

13.03.21 Brattalia må bøte med husene når veien fylles ut på nedsiden av dagens vei.