E-6 Sveberg, Stavsjø-tunell til Storsand

Bildet over er fra 09.07.2020 og er fra «Sparkjøp»

Her er bilder fra E-6 Sveberg området. Strekningen Stavsjøtunellen -Storsand

Bilder fra 9. juli 2020

Tunnelinnslaget på vestre side av Stavsjøfjellet gjøres klart for en ny salve. 25. januar 2021. Her kommer brakkerigger og mye utstyr.