Utvidelse Motorvei fra 2 til 4 felt

Utvikling over tid fra 2018 til estimert ferdig 2026

Dette omhandler strekningen Hell-tunellen og Stavsjø-tunellen. 

Trykk på bildet.

Bilde fra toppen av Hågenstadberga en sommerdag i 2013. Dette viser hvordan det så ut før utbyggingen. 

Dette omhandler strekningen Stavsjø-tunellen til Storsand

Trykk på bildet.

Bilde fra «Sparkjøp». Dette viser hvordan det så ut før utbyggingen.

Dette omhandler strekningen Storsand til Være-tunellen

Trykk på bildet.

Bilde fra «Leistadåsen». Dette viser hvordan det så ut før utbyggingen.