Informasjon

Fotografering

Fotografering med Drone er underlagt de samme restriksjoner som vanlig fotografering. Alt avhenger av hva man tar bilde av (hva er hovedmotivet) og hva det brukes til. Ta direktekontakt hvis man er i tvil.  Kort sammendrag ingen skal gjenkjennes via ansikt o.l. uten spesiell godkjennelse.  (selvfølgelig så kan noen ta kjensel på seg selv). Er det noe som er passert ved en glipp, ta kontakt.

Det andre er den som styrer dronen må være registrert hos Luftfartsverket med nødvendige kunnskap.

Det finnes en haug med lover og regler, klasseinndeling osv. Stor differanse på privat og komersiell og ikke minst vekten på drona. Her finner du innformasjon. Luftfartstilsynet

Sikkerhet kommer ALLTID først, bruk sunn fornuft

Noen hinder å ta hensyn til før du går ut og flyr Trøndelag

Kart

Dronen skal også være utstyrt med «Return to Home» ved miste av dekning eller lite strøm på batteriet. (Den tar da over kontrollen selv)

Alle flygninger blir logget

Alle flygninger blir logget i «Flight Record» som må legges fram ved anmodning fra offentlig myndighet. Her vises kart, Dato, sted, Distance, Flytid, Max høyde, hvor foto, hvor video(tid), fart og høyde på hele turen. Samt GPS koordinatene til en hver tid.