Sjøsiden

Bilder over havneområdet og omegn. Vika står vel foran omfattende ombygninger med anleggstrafikk i årene som kommer. Da kan det være greit å ta vare på hvordan det var i 2020. Det er ikke første gangen disse områdene blir berørt. Historielaget (HHV) har bildematerialer fra flere tidsepoker helt fra 1. bebyggelse på Moan. Flere av disse bildene blir også lagret der for neste generasjon.

25. juli 2020