Koblinger

Linken under leder til et fotoarkiv som er tilgjengelig og knyttet til «domene hosting» leverandøren. Mange muligheter

Her kan du se på utvalgte bilder som er lagt tilgjengelig

 

Denne linken er en privat tilgang til hele skybaserte arkivet

Min Private skytjeneste

 

Jeg har også ansvaret for hjemmesiden til

Historielaget Hommelviks Venner

Her tar vi vare på alle bilder som kan være til nytte for dagens og fremtidens generasjoner. Kulturarven vår

 

Her kan du laste ned et fjernhjelp verktøy (Client)

Fjernhjelp

 

Hvor finner du meg

Please reload