Hell-tunell til Stavsjø-tunell

Bildet over er fra 15.07.2012 og er tatt fra toppen av Hågenstadberga rett over Hell-tunellen. 

Her er bilder fra denne strekningen. Utvikling over tid. Dette viser hvordan det var FØR utvidelse av veien. Hette er ikke historie i dag, men blir det over tid.

Bilder fra juni 2019

Dette er fra 13. mai 2020.  Nysnø i mai, ja ja. Denne vegetasjon lever en farlig sommer/høst i vente. Denne ligger der det nye feltet kommer og avkjørselen til Hommelvik.

Høsten kommer med sine gule farger på bjørkeskogen langs E-6. Bildet er fra 14. oktober 2020

Så kommer skogsmaskinene 10 november 2020. All lauvskog og grantopper havnet i fliskutteren. Havner som brensel til fjernvarmen på Stjørdal. 

Bildet ovenfor er med en viss etter tankegang. Dette er hjemgården som jeg vokste opp og flyttet ut fra i 1974. Min bror tok over gården frem til 2020. Nye Veier kjøpte den ut for at den kommer i veia for utbyggingen. Kjøpte ut gård og grunn. Om den blir revet vil tiden vise, alt avhengig av grunnstabilisering og støynivå. Det er dermed av naturlige årsaker at jeg oppdaterer dette oftere og at jeg bor på fradelt grunn fra hjemgården. Ser den hver dag.

En ny salve fyres av 26.01.21. Det blir mange før man kan hilse på dem som arbeider fra Hell siden. Gjenstår «bare» drøye 4000 meter,

Neste store salve. Utrolig hvor mye steinmasse det blir. Lurer på hvor mange salver og tonn dynamitt det går med til man kommer «To Hell»
13.03.21 Anleggsveien tar form, her blir det fraktet mange tonn stein.