Hell-tunell til Stavsjø-tunell

Bildet over er fra 06.10.2018. Sandmarkgrenda før utbygging til 4 felts motorvei

Her er bilder fra denne strekningen. Starter med bilder FØR utvidelse av veien. Dette er allerede historie.
Bak så ser vi Haagenstad gård egen side.

Noen bilder fra 2018


10 november 2020

Så kommer skogsmaskinene, All lauvskog og grantopper havnet i fliskutteren. Havner som brensel til fjernvarmen på Stjørdal. 

Bildet ovenfor er med en viss ettertanke. Dette er hjemgården som jeg vokste opp og flyttet ut fra i 1974. Min bror tok over gården frem til 2020. Nye Veier kjøpte gård og grunn for å gi plass til den nye motorveien. Om den blir revet vil tiden vise, alt avhengig av grunnstabilisering og støynivå. Det er dermed av naturlige årsaker at jeg oppdaterer dette oftere og at jeg bor på fradelt grunn fra hjemgården. Ser den hver dag.


En ny salve fyres av 26.01.21


Det blir mange før man kan hilse på dem som arbeider fra Hell siden. Gjenstår «bare» drøye 4000 meter


Neste store salve. Utrolig hvor mye steinmasse det blir. Lurer på hvor mange salver og tonn dynamitt det går med til man kommer «To Hell»


13.mars 2021

Anleggsveien tar form og matjorda må vike.