Nedre Solbakken

Nedre Solbakken ca 3 km nord for Hommelvik. Langs fjorden er starten på Malvikstien inn til Muruvik. Stien ble laget i den gamle jernbanetrasseen langs fjorden  når Nordlandsbanen ble lagt i tunell...