Svebergtunet

Svebergtunet som ble bygd var lokalene til "Mer salg" og inneholder store selskapslokaler osv. Ble solgt når Nye Veier startet sin utbygging. Rommer nå lokaler til utbyggingsselskapet og dets leverandører. Viser også...