Sjøsiden

Bilder over Sjøsiden havneområdet og omegn. Vika står vel foran omfattende ombygninger med anleggstrafikk i årene som kommer. Da kan det være greit å ta vare på hvordan det var i 2020....

Foldsjøen

Foldsjøen ligger ca 10 km øst for Hommelvik langs Selbuvegen til Selbustrand. Dette er et yndet utfartssted for alle, litt lite parkeringsforhold på varme sommerdager. Her fine bademuligheter, men Gjedden lurer i...

Industriområdet Sveberg

Malvik kommunes industriområde på Sveberg inneholder mange bedrifter og er under stor oppbygging. Her finner vi alt fra turområder, slakteri, fryseri, catering, bilverksted, malviksentret, sparkjøp, dyrehospital, bilopphuggin, entrepenører, minilagerog mye mye mere

Stav

Litt utsikt fra Stavhotellet hvor mange trailersjåfører tar sine lengere hvile. Her ser vi utsikten mot vest ned mot midtsandtangen som er Malviks kommune fritidsområdet. Mange fra Trondheim har oppdaget dette med...

Svebergtunet

Svebergtunet som ble bygd var lokalene til "Mer salg" og inneholder store selskapslokaler osv. Ble solgt når Nye Veier startet sin utbygging. Rommer nå lokaler til utbyggingsselskapet og dets leverandører. Viser også...

Kindseth

Kindsethkjønna fremfor Sveberg byggefelt er det mange som ikke er klar over at den ligger der. Fint turområde og meget vakker. Ovenfra fra vestlig side er den utformet som et hjerteform. Har...

Nedre Solbakken

Nedre Solbakken ca 3 km nord for Hommelvik. Langs fjorden er starten på Malvikstien inn til Muruvik. Stien ble laget i den gamle jernbanetrasseen langs fjorden  når Nordlandsbanen ble lagt i tunell...

Lia i Hommelvik

Lia i Hommelvik med utsikten mot Hommelvik Østre. Viser også utsikten til Hommelvik fra Larsenbakken. Vi ser også ned Larsenbakken og bebyggelsen på sidene også et bilde inn mot Sandmarka før utvidelsen...

Stasjonsfjæra

Stasjonsfjæra, jernbanefjæra, fjæra eller Moan som det også blir omtalt i media og på folkemunnet. Området er en vakker strandsone hvor det har i alle år siden 1880 tallet vært mange former...