Industriområdet Sveberg

Sveberg industriområde

Malvik kommunes industriområde på Sveberg inneholder mange bedrifter og er under stor oppbygging.
Her finner vi alt fra turområder, slakteri, fryseri, catering, bilverksted, malviksentret, sparkjøp, dyrehospital, bilopphuggin, entrepenører, minilagerog mye mye mere.

9. juli 2020