Industriområdet Sveberg

Malvik kommunes industriområde på Sveberg inneholder mange bedrifter og er under stor oppbygging. Her finner vi alt fra turområder, slakteri, fryseri, catering, bilverksted, malviksentret, sparkjøp, dyrehospital, bilopphuggin, entrepenører, minilagerog mye mye mere

Svebergtunet

Svebergtunet som ble bygd var lokalene til "Mer salg" og inneholder store selskapslokaler osv. Ble solgt når Nye Veier startet sin utbygging. Rommer nå lokaler til utbyggingsselskapet og dets leverandører. Viser også...