Sandmark grenda

Sandmark grenda med Sandmarkvegen har sin opprinnelse fra Gården «Sandvang». Bygningen er ikke så gammel reist i 1930 åran etter en brann i 1932 hvor bygninger og husdyr ble rammet. Kun et redskapshus ble berget, senere flyttet til «Lia» hvor det står som uthus i dag. Gården ble oppkjøpt av «Nye veier» for sannering når E-6 skal utvides til 4 felt starter.

Lenger nede sto enkelte av disse i faresonen for å bli revet når statlige overmakter tar kommunestyringen og bestemmer hvor den nye veien skal gå. Heldig vis så er disse berget i 1. omgang.  Gjenstår å se hva Nye Veier klarer å holde sine lovnader!. Pr i dag 26/9-22 er ingen av dem revet.

Ingen økning i støyen hverken i byggeperioden eller etter ferdig vei. Regner med at politikerne som bøyde av følger opp dette. Støyskerming FØR anleggsstart. Grunnstabilisering FØR anleggsstart.
Nå ja, tror noen ikke vet forskjellen på FØR og ETTER.

Foto fra: 03. juli 2018