Storfossen i Homla

Storfossen ligger i Homla Naturreservat, og er et fossefall på hele 40 meter. Her har det gjennom tidene blitt fløtet mye tømmer ned fra Foldsjøen og til sagbrukene i Hommelvik. På venstre side i fossen ser vi restene etter tømmerrennen.

1. juli 2018